لیست آپارتمان‌های فروشی در شهران، کن و شهرزیبا تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در شهرزیبا

شناسه: 26787 ; تاریخ: 1397/06/13 زیربنا: 106.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی شهرزیبا

شناسه: 26779 ; تاریخ: 1397/06/12 زیربنا: 82.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرزیبا

شناسه: 26783 ; تاریخ: 1397/06/12 زیربنا: 82.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی شهران

شناسه: 10488 ; تاریخ: 1396/01/30 زیربنا: 90.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,111,000 تومان - قیمت کل:370 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1