لیست آپارتمان‌های فروشی در ستارخان تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 29378 ; تاریخ: 1397/11/09 زیربنا: 86.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 25 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000 تومان - قیمت کل:946,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی ستارخان

شناسه: 29305 ; تاریخ: 1397/10/19 زیربنا: 69.00 ; اتاق: 1 ; عمربنا: 30 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,850,000 تومان - قیمت کل:472,650,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 29280 ; تاریخ: 1397/10/10 زیربنا: 73.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,780,822 تومان - قیمت کل:860,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی ستارخان

شناسه: 29236 ; تاریخ: 1397/10/04 زیربنا: 96.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 19 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,900,000 تومان - قیمت کل:854,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 29118 ; تاریخ: 1397/09/15 زیربنا: 104.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,769,231 تومان - قیمت کل:1,120,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی ستارخان

شناسه: 29088 ; تاریخ: 1397/09/07 زیربنا: 81.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 8 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,728,395 تومان - قیمت کل:950,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 29035 ; تاریخ: 1397/08/26 زیربنا: 90.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,888,889 تومان - قیمت کل:800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 29036 ; تاریخ: 1397/08/26 زیربنا: 142.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 25 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,154,930 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 29013 ; تاریخ: 1397/08/24 زیربنا: 142.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 25 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,154,930 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی ستارخان

شناسه: 29014 ; تاریخ: 1397/08/24 زیربنا: 90.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 7 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,222,222 تومان - قیمت کل:740,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...