لیست آپارتمان‌های فروشی در ستارخان تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 31178 ; تاریخ: 1399/05/17 زیربنا: 142.62 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 45,000,000 تومان - قیمت کل:6,417,900,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 32323 ; تاریخ: 1399/03/26 زیربنا: 180.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 32322 ; تاریخ: 1399/03/21 زیربنا: 180.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 32218 ; تاریخ: 1399/02/30 زیربنا: 300.00 ; اتاق: 4 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:7,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 31047 ; تاریخ: 1399/02/04 زیربنا: 189.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,989,418 تومان - قیمت کل:3,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی ستارخان

شناسه: 31048 ; تاریخ: 1399/02/04 زیربنا: 200.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 11 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:3,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 29378 ; تاریخ: 1397/11/09 زیربنا: 86.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 25 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000 تومان - قیمت کل:946,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی ستارخان

شناسه: 29305 ; تاریخ: 1397/10/19 زیربنا: 69.00 ; اتاق: 1 ; عمربنا: 30 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,850,000 تومان - قیمت کل:472,650,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 29280 ; تاریخ: 1397/10/10 زیربنا: 73.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,780,822 تومان - قیمت کل:860,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی ستارخان

شناسه: 29236 ; تاریخ: 1397/10/04 زیربنا: 96.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 19 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,900,000 تومان - قیمت کل:854,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...