نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   گیشا   ← تهران

شناسه: 7521 ; تاریخ بروزآوری: 1395/10/01 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,000,000 تومان - قیمت کل:1,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 7357 ; تاریخ: 1394/12/11 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,304,000 تومان - قیمت کل:840,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 1428 ; تاریخ بروزآوری: 1394/06/04 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,500,000 تومان - قیمت کل:1,105,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 1374 ; تاریخ: 1394/06/01 زیربنا: 170.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,000,000 تومان - قیمت کل:1,530,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 3012 ; تاریخ بروزآوری: 1394/05/27 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,000,000 تومان - قیمت کل:960,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...