نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   گیشا   ← تهران

شناسه: 1427 ; تاریخ بروزآوری: 1394/06/04 زیربنا: 50.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:375,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 1557 ; تاریخ: 1394/03/17 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:450,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1