نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2478
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2479
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2480
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2481
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2482
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2483
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2484

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   گیشا   ← تهران

شناسه: 14319 ; تاریخ بروزآوری: 1396/05/11 زیربنا: 84.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:630,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 7556 ; تاریخ: 1395/10/01 زیربنا: 104.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,826,000 تومان - قیمت کل:710,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 1426 ; تاریخ بروزآوری: 1394/06/04 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:712,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 3013 ; تاریخ: 1394/05/27 زیربنا: 112.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,700,000 تومان - قیمت کل:638,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 3014 ; تاریخ بروزآوری: 1394/05/27 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,000,000 تومان - قیمت کل:574,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7