نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2093
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2094
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2095
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2096
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2097
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2098
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2099

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   گیشا   ← تهران

شناسه: 7498 ; تاریخ بروزآوری: 1395/07/25 زیربنا: 63.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,714,285 تومان - قیمت کل:360,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 1557 ; تاریخ: 1394/03/17 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:450,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1