نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   کاشانی - پیامبر غربی   ← تهران

شناسه: 29542 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/18 زیربنا: 86.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,790,698 تومان - قیمت کل:1,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 15460 ; تاریخ: 1396/05/31 زیربنا: 93.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,612,903 تومان - قیمت کل:615,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1