نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   کاشانی - مهران   ← تهران

شناسه: 32221 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/01 زیربنا: 300.00 ;اتاق: 4 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:7,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1