نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   کاشانی - مهران   ← تهران

شناسه: 8834 ; تاریخ بروزآوری: 1395/11/03 زیربنا: 247.00 ;اتاق: 4 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,500,000 تومان - قیمت کل:2,329,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1