نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   کاشانی - مهران   ← تهران

شناسه: 31171 ; تاریخ بروزآوری: 1399/05/13 زیربنا: 210.00 ;اتاق: 4 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 8834 ; تاریخ: 1395/11/03 زیربنا: 247.00 ;اتاق: 4 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1