نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16873
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16874
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16875
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16876
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16877
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16878
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16879
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16880

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   کاشانی - مهران   ← تهران

شناسه: 29309 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/19 زیربنا: 132.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,772,727 تومان - قیمت کل:1,950,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19249 ; تاریخ: 1397/02/19 زیربنا: 117.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000 تومان - قیمت کل:1,287,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 10874 ; تاریخ بروزآوری: 1396/03/15 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,500,000 تومان - قیمت کل:1,105,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 9328 ; تاریخ: 1395/12/21 زیربنا: 129.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 12

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,000,000 تومان - قیمت کل:903,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 9220 ; تاریخ بروزآوری: 1395/12/11 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:862,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2