نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19579
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19580
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19581

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 30463 ; تاریخ بروزآوری: 1398/09/04 زیربنا: 52.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,307,692 تومان - قیمت کل:900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30414 ; تاریخ: 1398/08/14 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 9

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,000,000 تومان - قیمت کل:770,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30416 ; تاریخ بروزآوری: 1398/08/14 زیربنا: 58.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,413,793 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30352 ; تاریخ: 1398/08/06 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,709,677 تومان - قیمت کل:850,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29798 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/12 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,500,000 تومان - قیمت کل:279,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...