نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19520
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19521

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 30733 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/23 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,500,000 تومان - قیمت کل:3,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30639 ; تاریخ: 1398/10/10 زیربنا: 122.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,311,475 تومان - قیمت کل:2,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30410 ; تاریخ بروزآوری: 1398/08/12 زیربنا: 137.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,087,591 تومان - قیمت کل:3,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30195 ; تاریخ: 1398/07/10 زیربنا: 155.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,645,161 تومان - قیمت کل:3,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30114 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/06 زیربنا: 155.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,354,839 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...