نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19520
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19521

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 32312 ; تاریخ بروزآوری: 1399/04/22 زیربنا: 131.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 27,000,000 تومان - قیمت کل:3,537,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32309 ; تاریخ: 1399/04/22 زیربنا: 143.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 34,000,000 تومان - قیمت کل:4,862,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31066 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/20 زیربنا: 117.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 21

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,777,778 تومان - قیمت کل:1,495,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31051 ; تاریخ: 1399/03/20 زیربنا: 170.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31052 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/20 زیربنا: 350.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 28,571,438 تومان - قیمت کل:10,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...