نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 30361 ; تاریخ بروزآوری: 1398/08/08 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,258,824 تومان - قیمت کل:1,722,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29793 ; تاریخ: 1398/05/12 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,000,000 تومان - قیمت کل:1,540,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29795 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/12 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,050,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29788 ; تاریخ: 1398/05/12 زیربنا: 73.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,890,411 تومان - قیمت کل:1,160,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29799 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/12 زیربنا: 84.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,000,000 تومان - قیمت کل:1,512,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...