نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 30195 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/10 زیربنا: 155.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,645,161 تومان - قیمت کل:3,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30114 ; تاریخ: 1398/07/06 زیربنا: 155.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,354,839 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30112 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/06 زیربنا: 168.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,023,810 تومان - قیمت کل:3,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30065 ; تاریخ: 1398/06/30 زیربنا: 155.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,645,161 تومان - قیمت کل:3,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30063 ; تاریخ بروزآوری: 1398/06/30 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,538,462 تومان - قیمت کل:2,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...