نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 31039 ; تاریخ بروزآوری: 1399/01/30 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,137,931 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31044 ; تاریخ: 1399/01/30 زیربنا: 173.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 33,000,000 تومان - قیمت کل:5,709,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30996 ; تاریخ بروزآوری: 1398/12/17 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,714,286 تومان - قیمت کل:3,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31004 ; تاریخ: 1398/12/15 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,393,939 تومان - قیمت کل:3,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30953 ; تاریخ بروزآوری: 1398/12/06 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,137,931 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...