نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک - سردارجنگل   ← تهران

شناسه: 32178 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/27 زیربنا: 250.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 28,800,000 تومان - قیمت کل:7,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31041 ; تاریخ: 1399/01/30 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,000,000 تومان - قیمت کل:2,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31040 ; تاریخ بروزآوری: 1399/01/30 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,333,333 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30841 ; تاریخ: 1398/11/13 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,714,286 تومان - قیمت کل:3,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30819 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/08 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...