نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   مرزداران   ← تهران

شناسه: 29311 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/19 زیربنا: 96.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,312,500 تومان - قیمت کل:1,470,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29232 ; تاریخ: 1397/10/04 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,500,000 تومان - قیمت کل:2,012,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29034 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/26 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,800,000 تومان - قیمت کل:1,176,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19548 ; تاریخ: 1397/04/20 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,800,000 تومان - قیمت کل:1,680,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19497 ; تاریخ بروزآوری: 1397/04/10 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,500,000 تومان - قیمت کل:1,025,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...