نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   مرزداران   ← تهران

شناسه: 29096 ; تاریخ بروزآوری: 1397/09/10 زیربنا: 170.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,800,000 تومان - قیمت کل:2,686,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29089 ; تاریخ: 1397/09/07 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29015 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/24 زیربنا: 159.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,000,000 تومان - قیمت کل:2,067,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23699 ; تاریخ: 1397/05/20 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,200,000 تومان - قیمت کل:2,508,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23700 ; تاریخ بروزآوری: 1397/05/20 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,200,000 تومان - قیمت کل:2,508,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...