نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   مرزداران   ← تهران

شناسه: 29311 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/19 زیربنا: 96.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29233 ; تاریخ: 1397/10/04 زیربنا: 101.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29232 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/04 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19548 ; تاریخ: 1397/04/20 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19497 ; تاریخ بروزآوری: 1397/04/10 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...