نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   صادقیه (آریاشهر)   ← تهران

شناسه: 8637 ; تاریخ بروزآوری: 1395/10/20 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,000,000 تومان - قیمت کل:480,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 8631 ; تاریخ: 1395/10/16 زیربنا: 63.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,400,000 تومان - قیمت کل:277,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 7459 ; تاریخ بروزآوری: 1395/06/20 زیربنا: 57.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,000,000 تومان - قیمت کل:285,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 7421 ; تاریخ: 1395/03/09 زیربنا: 63.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 7425 ; تاریخ بروزآوری: 1395/03/09 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 23

قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,200,000 تومان - قیمت کل:420,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1