نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   صادقیه (آریاشهر)   ← تهران

شناسه: 19649 ; تاریخ بروزآوری: 1397/05/06 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000 تومان - قیمت کل:990,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 15531 ; تاریخ: 1396/06/19 زیربنا: 83.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 25

قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,000,000 تومان - قیمت کل:332,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14425 ; تاریخ بروزآوری: 1396/05/28 زیربنا: 83.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9

قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,421,687 تومان - قیمت کل:450,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14410 ; تاریخ: 1396/05/24 زیربنا: 71.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 21

قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,507,042 تومان - قیمت کل:320,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 10852 ; تاریخ بروزآوری: 1396/03/07 زیربنا: 102.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,392,000 تومان - قیمت کل:550,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...