نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   صادقیه (آریاشهر)   ← تهران

شناسه: 29378 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/09 زیربنا: 86.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 25

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19649 ; تاریخ: 1397/05/06 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14425 ; تاریخ بروزآوری: 1396/05/28 زیربنا: 83.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14410 ; تاریخ: 1396/05/24 زیربنا: 71.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 21

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 10852 ; تاریخ بروزآوری: 1396/03/07 زیربنا: 102.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...