نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19390

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   شهرک غرب   ← تهران

شناسه: 35594 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/28 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34498 ; تاریخ: 1399/07/22 زیربنا: 166.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 22

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34495 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/22 زیربنا: 250.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 1

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34461 ; تاریخ: 1399/07/21 زیربنا: 166.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 22

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29960 ; تاریخ بروزآوری: 1398/06/16 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...