نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:718
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:719
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:720
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:721
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:722

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   شهرآرا   ← تهران

شناسه: 1530 ; تاریخ بروزآوری: 1394/12/24 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:862,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 1480 ; تاریخ: 1394/12/19 زیربنا: 174.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,500,000 تومان - قیمت کل:1,131,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 8 ; تاریخ بروزآوری: 1394/12/06 زیربنا: 143.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,600,000 تومان - قیمت کل:1,086,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 7344 ; تاریخ: 1394/11/25 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,000,000 تومان - قیمت کل:900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 7340 ; تاریخ بروزآوری: 1394/11/24 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,000,000 تومان - قیمت کل:1,260,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7