نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:679
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:680
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:681

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   شهرآرا   ← تهران

شناسه: 1531 ; تاریخ بروزآوری: 1394/12/24 زیربنا: 87.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 288 ; تاریخ: 1394/12/06 زیربنا: 107.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 114 ; تاریخ بروزآوری: 1394/12/06 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 7343 ; تاریخ: 1394/11/25 زیربنا: 106.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 294 ; تاریخ بروزآوری: 1394/05/15 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7