نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2440
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2441
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2442
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:2443

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   شهرآرا   ← تهران

شناسه: 1480 ; تاریخ بروزآوری: 1394/12/19 زیربنا: 174.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,500,000 تومان - قیمت کل:1,131,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 8 ; تاریخ: 1394/12/06 زیربنا: 143.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,600,000 تومان - قیمت کل:1,086,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 7344 ; تاریخ بروزآوری: 1394/11/25 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,000,000 تومان - قیمت کل:900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 7340 ; تاریخ: 1394/11/24 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,000,000 تومان - قیمت کل:1,260,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 296 ; تاریخ بروزآوری: 1394/05/15 زیربنا: 122.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,800,000 تومان - قیمت کل:829,600,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7