نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   سعادت آباد   ← تهران

شناسه: 31161 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/23 زیربنا: 250.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29331 ; تاریخ: 1397/10/22 زیربنا: 153.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 14

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29307 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/19 زیربنا: 155.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29234 ; تاریخ: 1397/10/04 زیربنا: 136.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29235 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/04 زیربنا: 153.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 12

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...