51.35492106785591 35.77812206046145

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   سعادت آباد   ← تهران

شناسه: 32212 ; تاریخ: 1399/02/31 زیربنا: 250.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,600,000 تومان - قیمت کل:5,900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31161 ; تاریخ: 1399/02/23 زیربنا: 250.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 32,000,000 تومان - قیمت کل:8,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29331 ; تاریخ: 1397/10/22 زیربنا: 153.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,339,869 تومان - قیمت کل:2,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29307 ; تاریخ: 1397/10/19 زیربنا: 155.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29235 ; تاریخ: 1397/10/04 زیربنا: 153.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 12

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,060,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...