نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   سعادت آباد   ← تهران

شناسه: 29123 ; تاریخ بروزآوری: 1397/09/15 زیربنا: 92.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,500,000 تومان - قیمت کل:1,610,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29005 ; تاریخ: 1397/08/22 زیربنا: 77.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 25

قیمت هر مترمربع زیربنا: 51,948,052 تومان - قیمت کل:4,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19648 ; تاریخ بروزآوری: 1397/05/06 زیربنا: 93.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,000,000 تومان - قیمت کل:930,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19492 ; تاریخ: 1397/04/10 زیربنا: 126.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,890,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 16913 ; تاریخ بروزآوری: 1396/10/16 زیربنا: 128.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,500,000 تومان - قیمت کل:1,728,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6