نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 35528 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/24 زیربنا: 71.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35529 ; تاریخ: 1399/07/24 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35531 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/24 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35526 ; تاریخ: 1399/07/24 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34543 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/23 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...