نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19634
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19635

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 35525 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/24 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34537 ; تاریخ: 1399/07/23 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34540 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/23 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34541 ; تاریخ: 1399/07/23 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32180 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/28 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...