نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 30800 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/05 زیربنا: 108.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 26,000,000 تومان - قیمت کل:2,808,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30801 ; تاریخ: 1398/11/05 زیربنا: 94.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 26,000,000 تومان - قیمت کل:2,444,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30766 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/28 زیربنا: 97.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,041,237 تومان - قیمت کل:1,750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30712 ; تاریخ: 1398/10/22 زیربنا: 114.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,000,000 تومان - قیمت کل:2,736,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30368 ; تاریخ بروزآوری: 1398/08/08 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,833,333 تومان - قیمت کل:1,900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...