نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 30220 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/12 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,909,091 تومان - قیمت کل:2,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30103 ; تاریخ: 1398/07/02 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,090,909 تومان - قیمت کل:2,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30100 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/02 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,523,810 تومان - قیمت کل:2,050,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29869 ; تاریخ: 1398/06/03 زیربنا: 68.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,147,059 تومان - قیمت کل:1,030,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29825 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/20 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,047,619 تومان - قیمت کل:2,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...