51.29889428615571 35.75627100529591

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 49333 ; تاریخ: 1400/08/21 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 46,428,571 تومان - قیمت کل:6,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49332 ; تاریخ: 1400/08/21 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 51,538,462 تومان - قیمت کل:6,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49318 ; تاریخ: 1400/08/15 زیربنا: 128.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 45,312,500 تومان - قیمت کل:5,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49309 ; تاریخ: 1400/08/12 زیربنا: 170.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 67,647,059 تومان - قیمت کل:11,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...