51.30032658576965 35.760683203347966

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 49295 ; تاریخ: 1400/07/29 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 36,666,667 تومان - قیمت کل:2,750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49294 ; تاریخ: 1400/07/29 زیربنا: 91.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 38,461,538 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49301 ; تاریخ: 1400/07/29 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 46,153,846 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49286 ; تاریخ: 1400/07/03 زیربنا: 86.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 37,906,977 تومان - قیمت کل:3,260,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...