نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 39287 ; تاریخ بروزآوری: 1399/10/25 زیربنا: 109.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 44,036,697 تومان - قیمت کل:4,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 39282 ; تاریخ: 1399/10/23 زیربنا: 111.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 32,432,432 تومان - قیمت کل:3,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 39266 ; تاریخ بروزآوری: 1399/10/23 زیربنا: 88.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 22

قیمت هر مترمربع زیربنا: 37,000,000 تومان - قیمت کل:3,256,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 39267 ; تاریخ: 1399/10/23 زیربنا: 81.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 41,975,309 تومان - قیمت کل:3,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 38244 ; تاریخ بروزآوری: 1399/10/20 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 32,000,000 تومان - قیمت کل:2,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...