نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 46947 ; تاریخ بروزآوری: 1400/03/10 زیربنا: 88.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 50,000,000 تومان - قیمت کل:4,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 46948 ; تاریخ: 1400/03/10 زیربنا: 98.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 50,000,000 تومان - قیمت کل:4,900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 46949 ; تاریخ بروزآوری: 1400/03/10 زیربنا: 94.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 50,000,000 تومان - قیمت کل:4,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 46950 ; تاریخ: 1400/03/10 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 50,000,000 تومان - قیمت کل:6,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 45919 ; تاریخ بروزآوری: 1400/02/30 زیربنا: 87.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 11

قیمت هر مترمربع زیربنا: 39,080,460 تومان - قیمت کل:3,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...