نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21676
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21677
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21678

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 35574 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/28 زیربنا: 106.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35575 ; تاریخ: 1399/07/28 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35577 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/28 زیربنا: 66.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35579 ; تاریخ: 1399/07/28 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35581 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/28 زیربنا: 106.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...