نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 32179 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/28 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,545,455 تومان - قیمت کل:2,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32195 ; تاریخ: 1399/02/28 زیربنا: 102.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 26,470,588 تومان - قیمت کل:2,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32182 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/27 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,571 تومان - قیمت کل:1,090,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31121 ; تاریخ: 1399/02/20 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,666,667 تومان - قیمت کل:1,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31124 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/20 زیربنا: 88.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,181,818 تومان - قیمت کل:1,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...