نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 30951 ; تاریخ بروزآوری: 1398/12/05 زیربنا: 102.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,588,235 تومان - قیمت کل:2,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30939 ; تاریخ: 1398/12/03 زیربنا: 91.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,560,440 تومان - قیمت کل:1,780,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30911 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/28 زیربنا: 113.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,371,681 تومان - قیمت کل:1,850,000,009 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30881 ; تاریخ: 1398/11/26 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,666,667 تومان - قیمت کل:2,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30880 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/21 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,333,333 تومان - قیمت کل:2,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...