نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 32160 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/29 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 28,000,000 تومان - قیمت کل:4,060,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32261 ; تاریخ: 1399/03/21 زیربنا: 175.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,857,143 تومان - قیمت کل:5,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31070 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/20 زیربنا: 168.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,809,524 تومان - قیمت کل:4,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32341 ; تاریخ: 1399/03/19 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32345 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/19 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...