نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 30906 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/29 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,724,138 تومان - قیمت کل:3,150,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30907 ; تاریخ: 1398/11/29 زیربنا: 184.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,184,783 تومان - قیمت کل:4,450,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30861 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/23 زیربنا: 157.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,802,548 تومان - قیمت کل:3,580,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30813 ; تاریخ: 1398/11/08 زیربنا: 125.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,000,000 تومان - قیمت کل:2,875,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30810 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/05 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,000,000 تومان - قیمت کل:2,990,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...