نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19522

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 31090 ; تاریخ بروزآوری: 1399/04/12 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,750,000 تومان - قیمت کل:1,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31075 ; تاریخ: 1399/03/20 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:1,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31074 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/20 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,941,176 تومان - قیمت کل:1,780,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31059 ; تاریخ: 1399/03/20 زیربنا: 107.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,495,327 تومان - قیمت کل:2,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31060 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/20 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,545,455 تومان - قیمت کل:2,480,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...