نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 30702 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/28 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30703 ; تاریخ: 1398/10/28 زیربنا: 67.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,164,179 تومان - قیمت کل:1,150,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30768 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/28 زیربنا: 97.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,041,237 تومان - قیمت کل:1,750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30769 ; تاریخ: 1398/10/28 زیربنا: 108.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,500,000 تومان - قیمت کل:1,998,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30771 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/28 زیربنا: 116.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,500,000 تومان - قیمت کل:2,494,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7