نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19448

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 30302 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/22 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,428,571 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30273 ; تاریخ: 1398/07/20 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30278 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/20 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,153,846 تومان - قیمت کل:2,750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30280 ; تاریخ: 1398/07/20 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,428,571 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30267 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/17 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,642,857 تومان - قیمت کل:2,750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...