نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21662
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21663

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 35576 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/28 زیربنا: 102.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35580 ; تاریخ: 1399/07/28 زیربنا: 104.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35524 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/24 زیربنا: 117.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34493 ; تاریخ: 1399/07/22 زیربنا: 67.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34465 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/21 زیربنا: 107.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...