نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 30443 ; تاریخ بروزآوری: 1398/08/20 زیربنا: 83.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,879,518 تومان - قیمت کل:1,650,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30427 ; تاریخ: 1398/08/18 زیربنا: 84.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,000,000 تومان - قیمت کل:1,344,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30426 ; تاریخ بروزآوری: 1398/08/18 زیربنا: 87.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,000,000 تومان - قیمت کل:1,566,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30412 ; تاریخ: 1398/08/14 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:2,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30404 ; تاریخ بروزآوری: 1398/08/12 زیربنا: 84.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,000,000 تومان - قیمت کل:1,344,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...