نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 30773 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/28 زیربنا: 89.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,494,382 تومان - قیمت کل:1,646,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30775 ; تاریخ: 1398/10/28 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,000,000 تومان - قیمت کل:1,980,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30743 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/23 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:1,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30706 ; تاریخ: 1398/10/21 زیربنا: 87.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,000,000 تومان - قیمت کل:1,653,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30710 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/21 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,000,000 تومان - قیمت کل:2,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...