نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 30957 ; تاریخ بروزآوری: 1398/12/06 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,769,231 تومان - قیمت کل:2,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30918 ; تاریخ: 1398/11/29 زیربنا: 148.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,621,622 تومان - قیمت کل:3,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30889 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/23 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 23

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,478,261 تومان - قیمت کل:1,320,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30890 ; تاریخ: 1398/11/23 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,454,545 تومان - قیمت کل:2,880,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30891 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/23 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:2,415,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...