نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 31055 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/20 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,000,000 تومان - قیمت کل:1,995,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31071 ; تاریخ: 1399/03/20 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,500,000 تومان - قیمت کل:1,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32183 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/28 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,211 تومان - قیمت کل:2,300,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31114 ; تاریخ: 1399/02/23 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,750,000 تومان - قیمت کل:1,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31123 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/21 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,888,889 تومان - قیمت کل:1,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...