نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 30960 ; تاریخ بروزآوری: 1398/12/07 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30959 ; تاریخ: 1398/12/07 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,494,737 تومان - قیمت کل:1,757,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30963 ; تاریخ بروزآوری: 1398/12/07 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:1,722,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30962 ; تاریخ: 1398/12/07 زیربنا: 119.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,369,748 تومان - قیمت کل:2,900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30955 ; تاریخ بروزآوری: 1398/12/06 زیربنا: 122.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,500,000 تومان - قیمت کل:2,379,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...