51.3004231452942 35.74956966629124

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 49155 ; تاریخ: 1400/05/26 زیربنا: 96.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,520,833 تومان - قیمت کل:2,450,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49071 ; تاریخ: 1400/04/23 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 52,592,593 تومان - قیمت کل:7,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49036 ; تاریخ: 1400/04/08 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 31,000,000 تومان - قیمت کل:3,720,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49033 ; تاریخ: 1400/04/05 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 31,000,000 تومان - قیمت کل:3,720,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...