51.307718753814704 35.74946517872726

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 49290 ; تاریخ: 1400/07/03 زیربنا: 88.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 43,181,818 تومان - قیمت کل:3,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49291 ; تاریخ: 1400/07/03 زیربنا: 103.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 48,689,320 تومان - قیمت کل:5,015,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49274 ; تاریخ: 1400/07/01 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 38,000,000 تومان - قیمت کل:3,040,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49280 ; تاریخ: 1400/07/01 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 42,222,222 تومان - قیمت کل:3,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...